Tvättmedel Flytande Sensitive

1 st
63 kr/l
filler

Pris:
Försäljningspris63 kr

Medlemsbesparing: 22 %

Aqua, Laureth-6 (plant-derived cleaning agent), Sodium lauryl sulfate (plant-derived cleaning agent), Sodium citrate (plant-derived water softener), Glycerin (plant-derived enzyme stabilizer), Sodium chloride (mineral-based viscosity modifier), Oleic acid (plant-derived anti-foaming agent), Sodium hydroxide (mineral-based pH adjuster), Citric acid (plant-derived pH adjuster), Protease (plant-derived enzyme soil remover), Amylase (plant-derived enzyme soil remover), Cellulase (plant-derived enzyme soil remover), Mannanase (plant-derived enzyme soil remover), Benzisothiazolinone (synthetic preservative), Methylisothiazolinone (synthetic preservative).
Användningsinstruktioner Orsakar allvarlig ögonirritation. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Förvaringsinstruktioner Förvaras oåtkomligt för barn.

Mer om produkten

You may also like