Sköljmedel Parfymfri

1 l
1,06 kr/l
filler

Pris:
Försäljningspris35 kr

Medlemmar betalar -14%

Aqua Dihydrogenated Tallowoylethyl Hydroxyethylmonium Methosulfat Isopropyl alcohol Citric acid Sorbic acid Ammonium chloride Calcium chloride Aqua Dihydrogenated Tallowoylethyl Hydroxyethylmonium Methosulfat Isopropyl alcohol Citric acid Sorbic acid Ammonium chloride Calcium chloride
Användningsinstruktioner Orsakar allvarlig ögonirritation. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Förvaringsinstruktioner Förvaras oåtkomligt för barn.

Mer om produkten

You may also like