Paradisets
svarta lista

God mat är en av de viktigaste ingredienserna för ett gott liv och en hållbar framtid. För människor, djur och för hela vår planet.

Paradiset är en plats för alla oss som bryr sig om vad vi äter, vart maten kommer ifrån och vad den innehåller. En plats där vi stöttar lantbrukarna så att de kan fortsätta producera sina varor med passion och värdighet. En plats fri från livsmedel med onödiga och skaDliga tillsatser. Därför är det enkelt att handla hos Paradiset. För hos oss är alla produkter redan noga utvalda.

Paradiset är också en plats för goda samtal, utbildningar och föreläsningar om mat, hälsa och hållbarhet. En plats där  kunskap och inspiration lika ofta kommer från våra producenter, partners och gäster, som från oss som arbetar här.

Paradiset är Skandinaviens största matbutiker för naturliga och ekologiska produkter. En plats där du dessutom kan äta och dricka gott. Allt till riktigt bra priser.

E102 Tartrazin, E132 Indigotin, E104 Kinolingult, E133 Briljantblått FCF, E110 Para-orange, E141 Klorofyllkopparkomplex, E122Azorubin, E142GrönS, E123 Amarant, E151 Briljantsvart BN, E124 Nykockin, E155 Brun HT, E127 Erytrosin, E160e Beta-apo-8’-karotenal, E129 Allurarött AC, E161g Kantaxantin, E131 Patentblått V, E180 Litolrubin BK, E214 p-Hydroxibensoesyraetylester, E234 Nisin, E215 p-Hydroxibensoesyraetylesterns natriumsalt, E235 Natamycin, E218 p-Hydroxibensoesyrametylester, E239 Hexametylentetramin, E219 p-Hydroxibensoesyrametylesterns natriumsalt, E242Dimetyldikarbonat, E220 Svaveldioxid, E243 Etyllauroylarginat, E221 Natriumsulfit, E280 Propionsyra, E222 Natriumvätesulfit, E281 Natriumpropionat, E223Natriumdisulfit, E282 Kalciumpropionat, E224 Kaliumdisulfit, E283 Kaliumpropionat, E226 Kalciumsulfit, E284 orsyra, E227 Kalciumvätesulfit, E285 Natriumtetraborat (borax), E228 Kaliumvätesulfit, E310 Propylgallat, E353 Metavinsyra, E311Oktylgallat, E355Adipinsyra, E312Dodecylgallat, E356Natriumadipat, E315 Isoaskorbinsyra, E357 Kaliumadipat, E316 Natriumisoaskorbat, E363 Bärnstenssyra, E319 Tertiär butylhydrokinon (TBHQ), E385 Kalciumdinatriumetylendiamintetraacetat, E320 Butylhydroxianisol (BHA), E586 4-hexylresorcinol, E321 Butylhydroxitoluen (BHT), E405 1,2-Propylenglykolalginat, E469 Enzymatiskt hydrolyserad karboximetylcellulosa, E431 Polyoxietylen(40)stearat, E472a Mono-och diglyceriders ättiksyraestrar, E432 Polyoxietylensorbitan-monolaurat (Polysorbat 20), E472b Mono-och diglyceriders mjölksyraestrar, E433Polyoxietylensorbitan -monooleat (Polysorbat 80), E472c Mono-och diglyceriders citronsyraestrar E434 Polyoxietylensorbitanmono -palmitat (Polysorbat 40), E472d Mono-och diglyceriders vinsyraestrar, E435 Polyoxietylensorbitanmono -stearat (Polysorbat 60), E472eMono-och diglyceriders mono-och diacetylvinsyraestrar, E436 Polyoxietylensorbitan -tristearat (Polysorbat 65), E472f Blandade ättik-och vinsyraestrar av mono-och diglycerider, E442 Ammoniumfosfatider, E473 Sackarosestrar av fettsyror, E444Sackarosacetatisobutyrat, E474Sackarosestrar iblandning med mono-och diglycerider av fettsyror, E450 Dinatriumdifosfat, E475 Polyglycerolestrar av fettsyror, E451 Pentanatriumtrifosfat, E477 1,2-Propylenglykolestrar av fettsyror, E452 Natriumpolyfosfat, E479b Termiskt oxiderad sojabönsolja i reaktion med mono-och diglycerider av fettsyror, E459 Betacyklodextrin, E481 Natriumstearoyl-2-laktylat, E461 Metylcellulosa, E482 Kalciumstearoyl-2-laktylat, E462 Etylcellulosa, E483 Stearyltartrat, E463 Hydroxipropylcellulosa, E491Sorbitanmonostearat, E464 Hydroxipropylmetylcellulosa, E492Sorbitantristearat, E465Metyletylcellulosa, E493Sorbitanmonolaurat, E466 Karboximetylcellulosa, E494 Sorbitanmonooleat, E468 Tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa, E495 Sorbitanmonopalmitat, E950Acesulfamkalium, E955 Sukralos, E951 Aspartam, E961 Neotam, E952 Cyklaminsyra, E962Salt av aspartam och
 
acesulfam, E954 Sackarin, E969Advantam, E507 Saltsyra, E632 Dikaliuminosinat, E512 Tennklorid, E633Kalciuminosinat, E513 Svavelsyra, E634 Kalcium-5’-ribonukleotider, E514Natriumsulfat, E635 Dinatrium-5’-ribonukleotider, E515 Kaliumsulfat, E640 Glycin, E517 Ammoniumsulfat, E650 Zinkacetat, E520 Aluminiumsulfat, E900 Dimetylpolysiloxan, E521 Aluminiumnatriumsulfat, E907 Hydrogenerat poly-1-deken, E522Aluminiumkaliumsulfat, E912 Montansyraestrar, E523 Aluminiumammoniumsulfat, E914 Oxiderat polyetylenvax, E541 Natriumaluminiumfosfat, surt, E927b Karbamid, E620 Glutaminsyra, E1205Basisk metakrylatsampolymer, E621 Mononatriumglutamat, E1206 Neutral metakrylatsampolymer, E622Monokaliumglutamat, E1207Anjonisk metakrylatsampolymer, E623 Kalciumdiglutamat, E1208 Polyvinylpyrrolidon-vinylacetatsampolymer, E624 Monoammoniumglutamat, E1209 Polyvinylalkohol-polyetylenglykol-ymp-sampolymer, E625 Magnesiumdiglutamat, E1505Trietylcitrat, E626 Guanylsyra, E1517Glyceryldiacetat, E627 Dinatriumguanylat, E1518 Glyceryltriacetat, E628 Dikaliumguanylat, E1519 Benzylalkohol, E629Kalciumguanylat, E1520 Propan-1,2-diol, E630 Inosinsyra, E1521 Polyetylenglykol, E631 Dinatriuminosinat, GMO, Antibiotikaupfödda djur, Industriellt härdade fetter, Glukosfruktossirap och liknande industriella socker-substitut, Icke-ekologisk palmolja, Monosodiumglutamat (MSG), BPA iförpackningar, Fisk och skaldjur som ej är MSC, ASC, eller från hållbara bestånd, Fågel vars levnadsvillkor inte överstiger Svensk Fågels minimistandard, Nötkreatur som inte får vistas ute på sommaren, Grisar vars levnadsvillkor inte överstiger svensk minimistandard.**Listan kan komma att förändras baserat på nya rön.