Allrengöringsspray Free & Clear

500 ml
68 kr/l
filler

Pris:
Försäljningspris34 kr

Medlemmar betalar -15%

Aqua, Caprylyl/decyl glucoside (plant-derived cleaning agent), Coco-betaine (plant-based surfactant), Sodium gluconate (plant-derived water softener), Sodium carbonate (mineral-based alkalinity builder), Benzisothiazolinone (synthetic preservative), Methylisothiazolinone (synthetic preservative).
Användningsinstruktioner Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Orsakar allvarlig ögonirritation. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Förvaringsinstruktioner Förvaras oåtkomligt för barn.

Mer om produkten

You may also like