Diskmedel Free & Cleen

500 ml
64 kr/l
filler

Pris:
Försäljningspris32 kr

Medlemmar betalar -9%

Aqua, Sodium lauryl sulfate (plant-derived cleaning agent), Coco-betaine (plant-based cleaning agent), Lauryl glucoside (plant-derived cleaning agent), Glycerin (plant-derived foam stabilizer), Citric acid (plant-derived pH adjuster), Sodium chloride (mineral-based viscosity modifier), Sodium hydroxide (mineral-based pH adjuster), Phenoxyethanol (synthetic preservative), Potassium sorbate (synthetic preservative).
Användningsinstruktioner Orsakar allvarlig ögonirritation. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Förvaringsinstruktioner Förvaras oåtkomligt för barn.

Mer om produkten

You may also like