Diskmedel Hav

500 ml
40 kr/l
filler

Pris:
Försäljningspris20 kr

Medlemmar betalar -25%

5-15%: Anjoniska tensider. <5%: Nonjoniska tensider, Amfotära tensider, Potassium Sorbate, Parfum.
Användningsinstruktioner Undvik att få produkten i ögonen. Vid kontakt med ögonen skölj omedelbart noggrant med vatten. Vid bestående ögonirritation sök läkarhjälp. Använd 2 ml diskmedel till 5 liter vatten.
Förvaringsinstruktioner Förvaras oåtkomligt för barn. Bör ej förvaras i direkt solljus.

Mer om produkten

You may also like