Myggstick Original

50 l
89 kr/st
filler

Pris:
Försäljningspris89 kr

Medlemsbesparing: 11 %

N, N-diethyl- m-toluamide (DEET) 194 g/L. VIKTIG INFORMATION Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Användningsinstruktioner Mot mygg. För användning på människa. Icke yrkesmässig användning. Använd produkten högst 2 gånger per dag. Produkten får inte användas på barn under 13 år. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. Produkten ger ett skydd på upp till 7 timmar mot flertalet myggarter. Skyddet kan vara kortare för vissa tropiska arter, med ett genomsnittligt skydd på 3 timmar mot gulafebern mygga och 5 timmar mot malariamygga. Faktorer som temperatur, luftfuktighet och svettningar kan påverka produktens effektivitet. Smörj produkten sparsamt och jämnt på de hudområden som behöver skyddas. Undvik kontakt med ögons, slemhinnor och skadad hud. Undvik att medlet kommer i kontakt med livsmedel, plastmaterial och målade ytor. Använd endast produkten utomhus eller i välventilerade utrymmen inomhus. Om det behövs, smörj in medlet på nytt efter simning, bad eller då effektiviteten minskar.
Förvaringsinstruktioner Kan vara skadlig vid förtäring. Långvarig hudkontakt kan orsaka sveda, rodnad och mild irritation. Kontakt med ögonen kan ge rodnad, sveda och övergående irritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvara produkten i ett torrt utrymme, skyddat från direkt solljus. Håll förpackningen väl tillsluten. Läs etiketten före användning. Skölj med vatten i några minuter om produkten kommit i kontakt med ögonen. Skölj huden med vatten vid hudirritation.

You may also like