Tvättmedel Flytande Kulör

800 ml
1,95 kr/l
filler

Pris:
Försäljningspris39 kr

Medlemsbesparing: 18 %

Användningsinstruktioner Undvik att få produkten i ögonen. Vid kontakt med ögonen skölj omedelbart noggrant med vatten. Vid bestående ögonirritation sök läkarhjälp.
Förvaringsinstruktioner Förvaras oåtkomligt för barn

Mer om produkten

You may also like