Tvättmedel Flytande Kulör Lindblomma

800 ml
1,85 kr/l
filler

Pris:
Försäljningspris37 kr

Medlemmar betalar -22%

Nonjoniska tensider (15-30%), såpa, anjoniska tensider (5-15%), phenoxyethanol, parfym och enzymer och lindblomsextrakt (<5%).
Användningsinstruktioner Undvik att få produkten i ögonen. Vid kontakt med ögonen skölj omedelbart noggrant med vatten. Vid bestående ögonirritation sök läkarhjälp.
Förvaringsinstruktioner Förvaras oåtkoligt för barn.

Mer om produkten

You may also like