Tvättmedel Flytande Kulör Skog

800 ml
1,85 kr/l
filler

Pris:
Försäljningspris37 kr

Medlemmar betalar -22%

Nonjoniska tensider (15-30%), såpa, ansjoniska tensider (15-15%), phenoxyethanol, parfym, enzymer och granbarrsextrakt (<5%).
Användningsinstruktioner Orsakar allvarlig ögonirritation. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Ha förpackningen eller etiketten tillhands om du måste söka läkarvård. Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Förvaringsinstruktioner Förvaras oåtkomligt för barn.

Mer om produkten

You may also like