Tvättmedel Pulver Kulör

1120 g
1,47 kr/kg
filler

Pris:
Försäljningspris47 kr

Medlemsbesparing: 23 %

Zeolit, nonjoniska tensider (5-15%), tvål, polykarboxilat, parfum och enzymer (<5%)
Användningsinstruktioner Undvik att få produkten i ögonen. Vid kontakt med ögonen skölj omedelbart noggrant med vatten. Vid bestående ögonirritation sök läkarhjälp.
Förvaringsinstruktioner Förvaras oåtkoligt för barn.

You may also like