Tvättmedel Pulver Vit

1120 g
1,47 kr/kg
filler

Pris:
Försäljningspris47 kr

Medlemmar betalar -28%

Zeolit, syrebaserat blekmedel, nonjoniska tensider (5-15%), tvål, polykarboxilat, och enzymer (<5%)
Användningsinstruktioner Undvik att få produkten i ögonen. Vid kontakt med ögonen skölj omedelbart noggrant med vatten. Vid bestående ögonirritation sök läkarhjälp.
Förvaringsinstruktioner Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras torrt och väl tillsluten.

You may also like